Reference

Referenčna lista izgradnje namakalnih sistemov (akomulacij, cevovodov, črpališč, namakalne opreme)

 

1. VINGAR MARIBOR

 • Sanacija črpališča in dobava namakalne opreme

 
2. KRASINEC PRI METLIKI

 • primarni cevovod Ø 180 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • rolomati

 

 

3. PIVOL - IZOLA

 • 2 akumulaciji delno folija, volumen 43.000 m3
 • primarni cevovod Ø 200 z razvodom hidrantnega omrežja
 • 2 črpališča
 • 2 filterski postaji
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)

 

 

4. REPLJE PRI NOVI GORICI

 • primarni cevovod Ø 160 z razvodom hidrantnega omrežja

 

 

5. MORETINI - ANKARAN

 • primarni cevovod Ø 100 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • filterska postaja
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)

 

 

6.LAZARET-PRI ANKARANU

 • primarni cevovod Ø 90 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • filterska postaja

 

 

7. ZONTARJI-PRI KOPRU

 • primarni cevovod Ø 180 z razvodom hidrantnega omrežja
 • 4 črpališča
 • filterska postaja

 

 

8. TRKOV-LJUBLJANA

 • akumulacija v foliji, volumen 5.200 m3
 • primarni cevovod Ø 90 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • filterska postaja

 

 

9. ARNOVA SELA-PRI KRŠKEM

 • akumulacija, volumen 46.000 m3
 • primarni cevovod Ø 140 z razvodom hidrantnega omrežja
 • 2 črpališča
 • filterska postaja
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)

klikni na sliko za povečavo!!

 

10. GAJEVCI I. FAZA

 • primarni cevovod Ø 315 z razvodom hidrantnega omrežja

 

 

11. BIRK-VNAJNARJE PRI JANČAH

 • akumulacija v foliji, volumen 800 m3
 • primarni cevovod Ø 90 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • filterska postaja
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)
  klikni na sliko za povečavo!!
 

12. KONČAR- VNAJNARJE PRI JANČAH

-akumulacija v foliji, volumen 800 m3
-primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
-črpališče
-filterska postaja
-namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)

klikni na sliko za povečavo!!

13. LESKOVEC-PRI KRŠKEM

 • vodnjak
 • primarni cevovod Ø 75 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • namakalna oprema

 

 

14. GAJEVCI II. FAZA

 • primarni cevovod Ø 315 z razvodom hidrantnega omrežja
 
 

15. POHORSKI DVOR - HOČE I. FAZA

 • akumulacija, volumen 48.000 m3
klikni na sliko za povčavo!!

 

16. KMETIJSKI INŠTITUT JABLE-TRZIN

 • primarni cevovod Ø 63 z razvodom hidrantnega omrežja
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)

 

 

17. POHORSKI DVOR - HOČE II. FAZA

 • primarni cevovod Ø 180 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • filterska postaja
 • fertilizacijska postaja
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
   klikni na sliko za povečavo!!

18. ANOVEC-PRI KRŠKEM

 • akumulacija, volumen 22.000 m3
 • primarni cevovod Ø 160 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • filterska postaja

klikni na sliko za povečavo!!

 

19. TOPLAK-JURŠINCI

 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • filterska postaja
 • namakalna oprema
 
 

20. ZEM.-BRODNJAK-VIDEM PRI PTUJU

 • vodnjak
 • primarni cevovod Ø 160 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 
 
 

21. KAMPL-GRAJENŠČAK

 • 2 akumulaciji volumna 45.000 m3
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • 2 črpališča
 • filterska postaja
 
 

22. LOVREC-JIRŠOVCI

 • akumulacija, volumen 28.000 m3
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • namakalna oprema
klikni na sliko za povečavo!!
 

23. ŠIMENC-LJUBLJANA

 • primarni cevovod Ø 90 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • namakalna oprema
 
 

24. FIRM-LITIJA

 • akumulacija, volumen 19.000 m3
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
  klikni na sliko za povečavo!!
 

25. BOTANIČNI VRT-HOČE

 • primarni cevovod Ø 90 z razvodom hidrantnega omrežja
 • namakalna oprema
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • avtomatika za vodenje sistema
klikni na sliko za povečavo!!
 

26. BOLNIŠNICA VALDOLTRA I. FAZA

 • primarni cevovod Ø 63 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

27. NOVAK-GABERJE PRI JANČAH

 • akumulacija v foliji, volumen 500 m3
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • filterska postaja
 • namakalna oprema
 
 

28. GOSTINČAR-JANČE

 • akumulacija v foliji, volumen 800 m3
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • filterska postaja
  klikni na sliko za povečavo!!
 

29. MARN- VNAJNARJE PRI JANČAH

 • rezervoar za vodo
 • primarni cevovod Ø 75 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 
 

30. INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO – ŽALEC

 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • hidrociklonska postaja
 • filterska postaja
 • fertilizacijska postaja
 • namakalna oprema (kapljični in razpršilni sistem)
Sistem služi kot poiskusni center !!!
 
 

31. NAMAKALNA ZADRUGA POLJE

 • namakalna oprema-razpršilni in kapljični sistem
 
 

32. OBJEKT KAŠELJ LJUBLJANA

 • primarni cevovod Ø 140 z razvodom hidrantnega omrežja
 
 

33. SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA - GRM NOVO MESTO

 • akumulacija, volumen 28.000 m3
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • el. dovod
 • filterska postaja
  klikni na sliko za povečavo!!
 

34. HOTEL DELFIN – IZOLA I. FAZA

 • projektiranje
 • primarni cevovod Ø 75 z razvodom hidrantnega omrežja
 • el. dovod
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za cvetje-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

34. BILING RIJEKA

 • projektiranje
 • primarni cevovod Ø 63 z razvodom hidrantnega omrežja
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za zelenico-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
 
 

35. SADJARSTVO ŠILEC

 • primarni cevovod Ø125 z razvodom hidrantnega omrežja
 • 4 črpališča
 • 4 filterske postaje
 • namakalna oprema
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

36. BOLNIŠNICA VALDOLTRA II FAZA

 • primarni cevovod Ø 50 z razvodom hidrantnega omrežja
 • črpališče
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za cvetje in grmovnice-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

37. HOTEL DELFIN - IZOLA II. FAZA

 • projektiranje
 • primarni cevovod Ø 110 z razvodom hidrantnega omrežja
 • el. dovod
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za cvetje in grmovnice-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

38. SUPERNOVA KOPER

 • projektiranje
 • primarni cevovod Ø 63 z razvodom hidrantnega omrežja
 • el. dovod
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za zelenico-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
  klikni na sliko za povečavo!!

39. SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA - GRM NOVO MESTO II FAZA

 • projektiranje
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za zelenico-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

40. KOMUNALA IZOLA

 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za zelenico-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

41. KOMUNALA KOPER

 • primarni cevovod Ø 50 z razvodom hidrantnega omrežja
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za grmovnice-kapljični sistem
 

42. VILJA GLOBOKO I. FAZA

 • primarni cevovod Ø 75 z razvodom hidrantnega omrežja
 • sekundarni cevovodi Ø 32-63
 • namakalna oprema
 • filterska postaja
 • fertilizacijska postaja
 • dobava traktorske črpalke
 
 

43. TRAJNICE STRGAR LJUBLJANA

 • namakalna oprema z razprševanjem
klikni na sliko za povečavo!!
 

44. BRGLEZ OPLOTNICA

 • sekundarnii cevovod Ø 63
 • namakalna oprema-kapljični sistem
 
 

45. IGLIČ NAKLO

 • sekundarni cevovod Ø 40
 • namakalna oprema za nasad-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
 
 

46. MARGINALIJA ŠEMPETER

 • zelenica na terasi-kapljični sistem
 • sistem za lončnice
 • avtomatika za vodenje sistema
 
 

47. BOKAL BISTRICA OB SOTLI

 • primarni cevovod Ø 75
 • sekundarni cevovod Ø 50
 • črpališče
 • filterska in dognojevalna postaja
 • namakalna oprema za nasad-kapljični sistem
klikni na sliko za povečavo!!
 

48. VILJA GLOBOKO II. FAZA

 • dobava elektro črpalke
 • avtomatika za vodenje sistema
 • namakalna oprema-kapljični sistem
 
 

49. IGRALNICA MOND-ŠENTILJ

 • primarni cevovod Ø 110
 • hidrantno razvodno omrežje Ø 110
 • sekundarni cevovodi Ø 32-75
 • namakalna oprema za zelenico z razprševanjem
 • namakalna oprema za cvetje in grmovnice-kapljični sistem
 • avtomatika za vodenje sistema
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 
 

50. DERMASTIJA ŠKOFIJE

 • elektro potopna črpalka
 • avtomatika za vodenje sistema
 • namakalna oprema-razpršilni in kapljični sistem
Sistem je popolnoma avtomatiziran !
 

51. VILJA GLOBOKO III. FAZA

 • dobava primarnih cevi Ø 75
 • dobava sekundarnih cevi Ø 50, Ø 40, Ø 32
 • dobava kapljičnih cevi
 
 

In še preko 250 manjših individualnih objektov !